Kontakty

Advokátní kancelář Šmíd s.r.o.
Metodějova 450/7, 612 00 Brno
tel. +420 549 210 198
fax +420 549 210 198

mail: kancelar@aksmid.cz
  asistentka@aksmid.cz

Pobočka Semily:
Mgr. Milan Šikola
Tyršova 341, 513 01 Semily

mail: msikola@email.cz
 Tel.: 606620507

Fakturační údaje:
Advokátní kancelář Šmíd s.r.o.
Metodějova 450/7, 612 00 Brno
IČ: 29278651
DIČ: CZ29278651
č.ú.: 210 639 2857 / 2700

ID datové schránky: d622y6n

Doložka o spotřebitelských sporech:

Pro případ sporu mezi spotřebitelem a advokátem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů), který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je mimosoudním řešením těchto spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení).