Team

Mgr. Milan Šikola (*1975)
Advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (absolvoval v roce 1999). Nejprve působil na pozici právního referenta na katastrálním úřadě a poté mnoho let jako firemní právník ve významné české textilní skupině. Zde měl na starosti kromě běžné obchodněprávní a pracovněprávní agendy korporátní právo a vedení soudních sporů. Zabýval se rovněž správou a vymáháním pohledávek.

Členem advokátní komory je od roku 2006 a samostatným advokátem od roku 2009.

Dlouhodobě se zaměřuje zejména na spornou agendu a kvalifikované vedení soudních a správních řízení.  Jeho specializací je tak vedle přípravy právních rozborů a taktiky vedení soudních sporů zejména občanské právo procesní a správní právo.

Ve své praxi se dále zaměřuje na právo občanské, obchodní i rodinné, a právní vztahy k nemovitostem.

Ve volném čase se věnuje sportu a rodině.

 

Mgr. Dominika Dittrichová (*1988)
Advokátka

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (absolvovala v lednu 2013). V 5. ročníku se zúčastnila studijního programu Erasmus na University of Lund ve Švédsku se zaměřením na evropské právní dějiny. Během studia pracovala v jedné z nejvýznamnějších advokátních kanceláří v České republice na pozici správce pohledávek, kde získala rozsáhlé zkušenosti z oblasti vymáhání pohledávek. Působila také jako stážistka u Nejvyššího soudu České republiky v senátě občanskoprávního a obchodního kolegia se specializací na bezdůvodné obohacení. Aktuálně si rozšiřuje své znalosti studiem programu LL.M. (Master of Laws) na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. v Praze.

Členkou advokátní komory je od roku 2013 a zapsanou advokátkou od ledna 2017.

V praxi se zaměřuje především na občanské, obchodní a rodinné právo, insolvence a vymáhání pohledávek. Mluví anglicky a španělsky. Ve volném čase se věnuje sportu (tanec, plavání, lyžování) a četbě.