O nás

Advokátní kancelář Šmíd s.r.o. byla založena v roce 2011 a navazuje na dlouholetou právní praxi členů kanceláře nejprve jako firemních právníků a následně jako advokátních koncipientů a advokátů.

Snažíme se o naplnění naší vize jednotného poradenského a kontaktního místa pro potřeby klientů. Jsme schopni nabídnout komplexní právní poradenství ve všech základních oblastech práva, specializujeme se zejména na právní vztahy k nemovitostem, obchodní, občanské a rodinné právo, správu pohledávek, právní spory a rozhodčí řízení, ochranné známky a právo informačních technologií, stavební a správní právo.

Pobočka kanceláře v Semilech má na starosti servis pro rozsáhlé portfolio našich klientů v hradeckém a libereckém kraji a logicky navazuje na několikaleté působení členů kanceláře na pozici firemních právníků v tomto městě.

Odbornost jednotlivých členů kanceláře neustále rozvíjíme účastí na seminářích a konferencích, převážně z oblasti občanského, obchodního, rodinného a procesního práva.

Členové kanceláře rovněž sami působí jako odborní lektoři seminářů zejména z oblasti ochrany osobních údajů a správního práva.